จริงหรือ? ลูกค้าไม่เชื่อรีวิวของร้านค้าขายของออนไลน์

จริงหรือ? ลูกค้าไม่เชื่อรีวิวของร้านค้าขายของออนไลน์ ในการขายของออนไลน์ แม่ค้าพ่อค้าส่วนใหญ่นิยมจ้าง Influencer แบบต่างๆ ให้มาช่วยพูดเชียร์สินค้าของตนให้มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดี และทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น แต่ในปัจจุบันกลับมีปัญหาที่ว่า ลูกค้าเริ่มไม่เชื่อรีวิว แม้ว่าจะเป็นการรีวิวจาก Influencer ชื่อดังหรือดาราก็ตาม